Hala magazynowa o konstrukcji stalowej, Świerże Górne k/Kozienic

Zakres realizacji: Projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy.

Wiata magazynowa - 01Hala magazynowa o konstrukcji stalowej. Dach jednospadowy. Przekrycie ścian i połaci dachowej z blachy trapezowej. Płatwie zimnogięte. Fundamenty żelbetowe monolityczne.