Konstrukcja stalowa zadaszenia rampy przeładunkowej, projekt wykonawczy fundamentów żelbetowych, Warszawa.

Zakres realizacji: Projekt budowlany, wykonawczy i warsztatowy.

 

Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji żelbetowej – rampy, pochylni żelbetowej, ścian oporowych oraz fundamentów monolitycznych. Przygotowanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej zadaszenia rampy pokrytego blachą trapezową.